Lärande för hållbar utveckling

Förskolan arbetar med de tre dimensioner i hållbarhetsarbetet, social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Barnen deltar i den dagliga omsorgen av odlingar och växter, såväl ute som inne. I detta arbete får barnen erfarenhet av att återanvända regnvatten och dricksvatten vid bevattning av växter, skörda, torka och ta hand om fröer till nya odlingar och använda det vi odlar till att mata djuren och komplettera förskolans utbud av grönsaker vid lunch och mellanmål. När barnen deltar i dessa sysslor kan hållbara vanor utvecklas kring resursanvändning, självhushållning och vikten av biologisk mångfald.

Puff hand-snäcka.png

I undervisningen använder vi oss av återbruksmaterial, odlingar och djur för att utforska och undersöka frågor och fenomen som är kopplade till hållbar utveckling. Barnen får möjlighet att skapa relationer till odlingarna och djuren samt använda sig av olika typer av återbruksmaterial på många olika sätt för att skapa hållbara vanor.

Vi strävar efter att barnen ska förhålla sig till autentiska hållbarhetsfrågor och vår ambition är att barnen själva ska få vara med och påverka och göra permanenta avtryck i närområdet.

Uppdaterad: