Välkommen till Ringmurens förskola

Hos oss välkomnas alla barn till en hoppfull förskola med lustfyllt och meningsfullt lärande. Tillsammans med barnen vill vi forma ett demokratiskt hållbart samhälle.

Förskolan inspireras av Reggio Emilia filosofin och har under många år arbetat med Lärande för hållbar utveckling och ett interkulturellt förhållningssätt.

Förskolan är belägen i stadsdelen Sävja i samma byggnad som Stordammens skola. Barnen är organiserade i tre åldersindelade block; Skogen 1–2 år, Havet 3 år och Klippan 4–5 år. 

Förskolan samarbetar med närliggande förskolor i Sävja- Danmark genom sommar- och vinterförskolor och vissa gemensamma aktiviteter.

 

Framsida på förskolan