Välkommen till Ringmurens förskola

Hos oss välkomnas alla barn till en hoppfull förskola med lustfyllt och meningsfullt lärande. Tillsammans med barnen vill vi forma ett demokratiskt hållbart samhälle.

Det finns även möjlighet att lägga till undertext till filmen på valfritt språk!

 

Förskolan inspireras av Reggio Emilia filosofin och arbetar med lärande för hållbar utveckling och ett demokratiskt arbetssätt.

Detta gör vi genom att arbeta i projekt, där barn och pedagoger utforskar sin omvärld tillsammans. Barnen ska varje dag möta lustfyllt och meningsskapande lärande. 

Barnen är indelade i åldersnära grupper som följs åt genom förskoletiden, för att möta nya utmaningar tillsammans.

Vi arbetar för att miljön som barnen möter på förskolan ska vara öppen och tillgänglig samt erbjuder utmaningar så att barnen kan upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld. 

Uppdaterad: