Verksamhet & pedagogik

Vision

Barns rätt att medverka till en hoppfull och hållbar framtid

Verksamhetsidé

Lärande för hållbar utveckling i vår praktik genom omsorgsfull utbildning och undervisning

•      Demokratiarbete som stärker barns rättigheter, inkludering, representation och relationsskapande

•      Manifest som vägleder och stödjer progression i miljö, material och barns inflytande

•      Organisering av lärmiljöer som står i relation till vårt hållbarhetsprojekt och läroplanens målområden

•      Ett projekterande arbetssätt med processer och kooperativt lärande i fokus

•      Att tillsammans utveckla nära relationer och hållbara vanor inom ekologin både ute och inne

•      Genom ett varsamt förhållningssätt om miljön, ge material ett längre liv

 

Uppdaterad: