Block och avdelningar

Förskolan arbetar i tre åldersindelade block som i sin tur är uppdelade i mindre grupper som kallas avdelningar.

 Måla med tuschpennor

 

Skogsblocket

1 - 2 år

  • Solrosen 
  • Gullvivan 

Havsblocket

2 - 4 år

  • Pärlan      
  • Korallen  
  • Snäckan    

Klippblocket

4 - 5 år

  • Diamanten
  • Safiren      
  • KristallRubinen
Uppdaterad: