Organisation i förskolan

Skogsblocket

1-2 år

  • Vitsippan 1 och 2
  • Blåsippan 1 och 2 

Havsblocket

3 år

  • Korallen   
  • Snäckan 1 och 2    

Klippblocket

4-5 år

  • Rubinen
  • Kristallen
  • Safiren      
  • Diamanten

 Måla med tuschpennor

 

Uppdaterad: