Block och avdelningar

Förskolan arbetar i tre åldersindelade block som i sin tur är uppdelade i mindre grupper som kallas avdelningar.

 Måla med tuschpennor

 

Skogsblocket

1 - 2 år

  • Vitsippan 1
  • Blåsippan 1,2, 3 och 4 

Havsblocket

3 - 4 år

  • Korallen 1 och 2     
  • Pärlan 1 och 2  
  • Snäckan 1 och 2    

Klippblocket

5 år

  • Kristallen
  • Safiren      
  • Diamanten
Uppdaterad: