Årets rytm

Vi har skapat ett årshjul där vi följer årets rytm, som en del i förskolans hållbarhetsarbete.

Syftet till det här är att uppmärksamma traditioner runt om i världen och att barnen ska få uppleva och erfara hur världens traditioner och kulturer binds samman i ett globalt perspektiv. Förskolan strävar efter att skapa egna traditioner som en del i förskolans pågående hållbarhetsarbete och i barnens projekt.

Under årets rytm uppmärksammar vi 

• Nya året och minoriteter
• Vårens ankomst
• Vattnets betydelse
• Skörden och maten
• Ljuset i mörkret


 

Uppdaterad: