Projekterande arbetssätt

Förskolans projekterande arbete utgår från ett gemensamt projektfokus med ett utforskande arbete för såväl pedagoger som barn.

I ett utforskande arbete är barnens frågor och intressen motorn i projektprocessen. Vårt projekterande arbete sker i ett undersökande arbete där lärprocesserna fördjupas genom olika estetiska uttryck, som musik, dans, teater, film, konstruktion, berättande, teckning, måleri och lera.

Pedagogisk dokumentation används för systematiskt följa processer.

Vi arbetar både analogt och digitalt i vår utbildning och undervisning.

 Förskolan arbetar i framtagna designande rum för lärande som omfattar alla läroplanens målområden. Hållbarhetsrum, förflyttningsrum, kommunikationsrum, ljud och musikrum, naturmiljöer och ateljéer är några exempel på rum.

Uppdaterad: