Lärande för hållbar utveckling

Ett arbete som omfattar alla tre dimensionerna av hållbarhet, ekologisk, social och ekonomisk.

Vårt ekologiska arbete sker främst i våra naturmiljöer med växter och djur och där barnen får förståelse och erfarenheter av ekologins samband. Vi odlar för att bli mer självförsörjande med mat till våra djur och för att själva smaka på.  

Social hållbarhet i fokus när barnen deltar i omhändertaget av våra växter och djur, vad gäller mat och skötsel. Vi tar tillvara barnens idéer och förslag till förbättringar för djur och närliggande natur.

Den ekonomiska hållbarheten arbetar vi med genom att främst använda natur– och återbruksmaterial. Barnen återanvänder material många gånger, på många kreativa sätt.

Uppdaterad: