Ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt

Vi ser alla barns kulturella erfarenheter som berikande och en tillgång i förskolans utbildning där pedagogerna medvetet skapar möten mellan olika hemkulturer.

Vi på förskolan lägger stor vikt vid barnens språkutveckling och arbetar aktivt med boksamtal och ser böcker som en stor tillgång i vårt arbetssätt. I våra entréer så har vi kapprumsbibliotek där vi erbjuder böcker för er vårdnadshavare att låna tillsammans mer ert barn. Böckerna finns i de olika språk som finns representerade på respektive block. Vi har även många pedagoger med annat modersmål än svenska på förskolan och det ser vi också som en stor tillgång och använder oss av i undervisningen. Barnen får då också chansen att höra sitt modersmål representerat i verksamheten.

 

Vi ger barnen en röst i samhället bland annat genom att under den Internationella barndagen den 20 november medverka i en årlig nationell ljusmanifestation genom att tända ljuslyktor i vårt närområde.

Uppdaterad: