Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Sofia och nås på telefonnummer 018-727 5289

26 juli 2016