Ska barnet vara hemma eller i barngrupp?

Ibland kan det var svårt att avgöra om barnet bör stanna hemma eller kan gå till förskolan. Barnet ska orka att vara med på förskolans aktiviteter.

Vissa sjukdomar kan vara smittsamma.

Uppdaterad: