Forum för samråd

I förskolorna i Sävja Danmark vill vi värna om god kontakt och samverkan med såväl barn som vårdnadshavare. Förutom den dagliga kontakten ska det, enligt Skollagen, finnas ett eller flera forum för samråd mellan förskola och barn/vårdnadshavare. Dessa forum ska vara arenor, där barn och vårdnadshavare kan föra fram förslag och synpunkter, och där förskolan kan informera om verksamheten och kommande beslut som rör barn och vårdnadshavare.

 

På Ringmurens förskola finns dessa forum:

  1. Föräldramöte
  2. Utvecklingssamtal
  3. Förskoleråd

Mer information om forum för samråd.  (PDF, 46 KB)

Uppdaterad: