Information till vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i verksamheten när du själv kan och önskar.
• Introduktionssamtal
• Utvecklingssamtal 2 gånger per år
• Föräldramöte 2 gånger per år
• Förskoleråd

26 juli 2016