Föräldraenkät

Den här sammanställningen redovisar svaren från föräldrarna.

Här kan ni läsa

Föräldraenkät 2020 (PDF, 185 KB) 

Uppdaterad: