Studiedag 16 augusti 2021

Förskolan stängd.

Måndag den 16 augusti 2021 har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd. Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta rektorn.

14 maj 2021