Studiedag 11 juni 2021

Förskolan stängd.

Fredagen den 11 juni 2021 har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd. Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta rektorn.

20 januari 2021