Studiedag 9 januari 2023

Förskolan stängd.

Måndag den 9 januari 2023 har personalen på förskolan studiedag och förskolan är då stängd. Om ni är i behov av omsorg denna dag, kontakta rektorn.

22 augusti 2022